ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานจาก จ.นครศรีธรรมราชว่า นายโนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จับมือว่าที่ ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ติดตามดูความคืบหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านหัวปอ
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนกว่า 30 คน ครู 4 คน ซึ่งนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อีกทั้งโรงเรียนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอจะจ้างแม่ครัวหรือซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวัน
โดยใน จ.นครศรีธรรมราชมี 4 โรงเรียนที่เข้าให้การช่วยเหลือได้แก่ โรงเรียนบ้านอายเลา อำเภอจุฬาภรณ์ โรงเรียนวัดปากควน อำเภอชะอวด โรงเรียนวัดทะเลปัง อำเภอหัวไทร และโรงเรียนบ้านหัวปอ อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารครอบครัวมีฐานะยากจน
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนั้น โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ได้ต่อยอดทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโดยสร้างแปลงผักปลูกผักสวนครัวกินได้ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน และลดต้นทุนวัตถุดิบ
นอกจากนี้ ผู้บริหาร บริษัท มิตซูฯ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน โดยสอนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องกีฬาให้แก่นักเรียน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ทั้งครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม นายโนบุยูกิ มูราฮาชิ ยังกล่าวอีกว่า ช่วงที่ผ่านมารถยนต์มิตซูบิชิได้รับความไว้วางใจ การตอบสนองที่ดีจากผู้ซื้อ จึงทำให้เป็นไปได้ว่าในอนาคตจะเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือรวมทั้งขยายพื้นที่การช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนที่ยังมีปัญหาในด้านดังกล่าวด้วย
มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน
มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

ครูนักเรียน ปลื้ม! มิตซูฯ ลุยช่วยอาหารกลางวัน โรงเรียนทุรกันดารที่นครศรีฯ


ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานจาก จ.นครศรีธรรมราชว่า นายโนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จับมือว่าที่ ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ติดตามดูความคืบหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านหัวปอ
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนกว่า 30 คน ครู 4 คน ซึ่งนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อีกทั้งโรงเรียนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอจะจ้างแม่ครัวหรือซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวัน
โดยใน จ.นครศรีธรรมราชมี 4 โรงเรียนที่เข้าให้การช่วยเหลือได้แก่ โรงเรียนบ้านอายเลา อำเภอจุฬาภรณ์ โรงเรียนวัดปากควน อำเภอชะอวด โรงเรียนวัดทะเลปัง อำเภอหัวไทร และโรงเรียนบ้านหัวปอ อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารครอบครัวมีฐานะยากจน
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนั้น โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ได้ต่อยอดทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโดยสร้างแปลงผักปลูกผักสวนครัวกินได้ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน และลดต้นทุนวัตถุดิบ
นอกจากนี้ ผู้บริหาร บริษัท มิตซูฯ ยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน โดยสอนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องกีฬาให้แก่นักเรียน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ทั้งครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม นายโนบุยูกิ มูราฮาชิ ยังกล่าวอีกว่า ช่วงที่ผ่านมารถยนต์มิตซูบิชิได้รับความไว้วางใจ การตอบสนองที่ดีจากผู้ซื้อ จึงทำให้เป็นไปได้ว่าในอนาคตจะเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือรวมทั้งขยายพื้นที่การช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนที่ยังมีปัญหาในด้านดังกล่าวด้วย
มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน

มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน
มิตซูบิชิ, โครงการอาหารกลางวัน