Oprnvpn & SSH ฟรี

ใช้งานได้ทั้ง 
IOS & android
 • Openvpn
 • HTTP injactor
 • Ki4a
 • KPN
 • อื่นๆ

สนับสนุน ค่าเช่าเซิฟกันมาได้นะครับ

เบอร์ทรูวอเล็ต : 0828438162

วิธีใช้งาน

 • ประกาศ ! สำหรับ Username ให้ใส่เฉพราะ ตัวอักษร ภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้น
 • ประกาศ ! สำหรับ Password ให้ใส่เฉพราะตัวเลขเท่านั้น
 • ประกาศ ! วันใช้งานจะอยู่ได้ 5 วัน
 • ประกาศ ! ใช้งานได้ทั้ง /HTTP Injector/Openvpn/แอฟ อื่นๆ
เซิฟเวอร์ : สิงคโปร์

#เซิฟเวอร์หมดวันใช้งาน

สมัค VPN FREE | SSH | VPNTHAI

Oprnvpn & SSH ฟรี

ใช้งานได้ทั้ง 
IOS & android
 • Openvpn
 • HTTP injactor
 • Ki4a
 • KPN
 • อื่นๆ

สนับสนุน ค่าเช่าเซิฟกันมาได้นะครับ

เบอร์ทรูวอเล็ต : 0828438162

วิธีใช้งาน

 • ประกาศ ! สำหรับ Username ให้ใส่เฉพราะ ตัวอักษร ภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้น
 • ประกาศ ! สำหรับ Password ให้ใส่เฉพราะตัวเลขเท่านั้น
 • ประกาศ ! วันใช้งานจะอยู่ได้ 5 วัน
 • ประกาศ ! ใช้งานได้ทั้ง /HTTP Injector/Openvpn/แอฟ อื่นๆ
เซิฟเวอร์ : สิงคโปร์

#เซิฟเวอร์หมดวันใช้งาน